bandeauDSN_2021.jpg

Committees > Organizing Committee

Posotion Name Affiliation Country
General Chairs Sy-Yen Kuo
Yennun Huang
National Taiwan University
Academia Sinica
Taiwan
Taiwan
Conference Coordinator Yusung Wu National Chiao Tung University Taiwan
Program Committee Chairs Alysson Bessani
Giuliano Casale
University of Lisbon
Imperial College London
Portugal
UK
Industrial Track Chairs Harigovind V.(Hari) Ramasamy
Nobuyasu Kanekawa
Amazon

Hitachi
USA

Japan
Workshop Chairs Saurabh Bagchi
Chia-Mu Yu
Purdue University
National Chiao Tung University
USA
Taiwan
Doctoral Forum Chairs Dong Seong Kim
Tadashi Dohi
The University of Queensland
Hiroshima Univ., Japan
AUS
Japan
Fast Abstracts & Posters Chairs Haruo Yokota
Chun-Ying Huang
Tokyo Institute of Technology
National Chiao Tung University
Japan
Taiwan
Publication Chairs Chiyi Lin
Yao-Hsin Chou
Tamkang University
National Chi Nan University
Taiwan
Taiwan
Publicity Chairs Xavier Defago
Hui Xu
Karama Kanoun
Robert S. Swarz
Jiun-Lang Huang
Tokyo Institute of Technology
Fudan University
LAAS
Worcester Polytechnic Institute
National Taiwan University
Japan
China
France
USA
Taiwan
Finance Chair Yusung Wu National Chiao Tung University Taiwan
Registration Chairs Jenn-Wei Lin
Yao-Tung Tsou
Fu Jen Catholic University
Feng Chia University
Taiwan
Taiwan
Fund Raising Chairs Timothy Tsai
Chiu-Han Hsiao
NVIDIA
Academia Sinica
USA
Taiwan
Local Arrangements Chairs Shyue-Kung Lu

Yung-Li Hu
National Taiwan University of Science and Technology
Academia Sinica
Taiwan

Taiwan
Web Masters Ing-Yi Chen National Taipei University of Technology Taiwan

                     

e
Online user: 2 RSS Feed